10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

HU (HeltidsUndervisning)

Der er i Viborg Kommune unge, der i perioder er i en livssituation, hvor de skal have hjælp til at gennemføre deres folkeskoleundervisning, og her er Ungdomsskolens heltidsundervisning (HU Viborg) under Ungdomsskoleloven, en mulighed.
 

FUNDAMENTET FOR HU VIBORG
Gennem HU Viborg, skal den enkelte elevs potentialer udvikles til en nødvendig basis for et selvstændigt, socialt og selvforsørgende voksenliv.

Heltidsundervisningen er et alternativt undervisningstilbud i Viborg Kommune for elever i 8.-, 9.- og 10. klasse. 

HU Viborg er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet, og forløbene kan have en varighed fra få uger til 24 måneder.


MÅLSÆTNINGEN
- At fastholde eleverne i undervisning, så de bliver i stand til at gennemføre Folkeskolens
  Afgangsprøver og kvalificere og motivere dem til videre uddannelse.
- At give eleverne større følelse af selvværd.
- At eleverne enten udsluses til folkeskolens almenområde eller ungdomsuddannelse eller indgår i
  aktiviteter sammen med 10CV.
- At være opsøgende på de elever, der ikke kommer regelmæssigt i skole eller er kommet hjem fra 
  efterskole i utide, og være en del af løsningen for disse elever.
- At følge eleverne og vejlede dem i overgangen til folkeskolens almenområde/ungdomsuddannelsen
  (mentor/efterværn).
 

TILGANGEN TIL DE UNGE
Tilgangen til de unge bygger overvejende på KRAP. KRAP er en praktisk, kognitiv pædagogik, et koncept, som indtænker og bygger på anerkendelse og ressourcer. Der tages typisk udgangspunkt i det, der virker, og udviklingen udgår herfra – således at de unge bevarer lysten og gejsten til udvikling.

Underviserne vægter og praktiserer forståelse, indlevelse, omsorg, åbenhed og bekræftelse over for de unge. Det handler om at skabe forandring ved hjælp af en positiv tilgang til den unges situation, motiver og mål. Underviserne har ambitioner på de unges vegne og stiller sig til rådighed som person. Der fokuseres på de gode fortællinger, ressourcerne og de muligheder, der er i den unges liv.

Underviserne involverer sig og hjælper den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser på en positiv måde, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen med de unge.

Den unge vejledes i at forholde sig til en situation og opgave, i at lægge en strategi og kunne handle her ud fra og i at være vedholdende.


Hent den samlede beskrivelse som pdf

Hent indstillingsskema

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk