10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Forskolen

Forskolen er et afklaringsforløb til elever med potentiale til at kunne blive EGU-elev eller blive optaget på  anden ungdomsuddannelse  inden for den mulige tidshorisont på 4-15 måneder.

Forskolen henvender sig til forskellige kategorier af unge. Der er ofte tale om unge, som har potentialer til en erhvervsmæssig og personlig udvikling, men som af forskellige årsager har behov for et uddannelsesmæssigt skub, der er tilpasset den enkelte.

Der kan eksempelvis være tale om skoletrætte unge eller unge med indlæringsvanskeligheder, tosprogede unge med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige og sociale problemer eller unge med lettere udviklingsmæssige vanskeligheder.


Hent den samlede beskrivelse som pdf

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk