10CV
Overordnet målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

10CV

På 10CV forbereder de unge sig både fagligt og personligt til ungdomsuddannelserne. Fagligheden er den råde tråd igennem skoleåret, der tones individuelt i en boglig, praktisk, aktiv eller kreativ retning. Det er gennem de mange forskellige valgfag, der er mulighed for at sammensætte et skoleår, som fører i den retning, den unge har behov for og ønsker. Herudover er der en række tilbud, som skal hjælpe den unge til at blive sikker på valget af ungdomsuddannelse.

10. klasse er et frivilligt skoleår, og derfor forventer vi noget af de unge. Når de vælger 10CV, vælger de også at gøre en indsats både i undervisningen og fællesskabet. De yder fagligt en indsats, der stemmer overens med deres evner og tager hensyn til egen og kammeraters trivsel. På 10CV tilmeldes de unge 10. klasseprøverne i alle prøvefag, de får undervisning i. Hvis niveauet ikke svarer til 10. klasseprøverne, kan der søges om særlige hjælpemidler, forlænget prøvetid eller at aflægge 9. klasse afgangsprøver i et eller flere fag. Aflæggelse af 9. klasseprøver, kræver dog tilknytning til erhvervsklassen.

 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk