Hvem er vi
Vision/værdier
Lovgrundlag
Evaluering
Bestyrelsen
Ledige stillinger

Hvem er vi?

Ungdomsskolens lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne.  En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring i fritiden. På Viborg Ungdomsskole har vi nu cirka 100 forskellige fritidstilbud til de unge, og desuden har vi 15 ungdomsklubber fordelt over hele kommunen.

Fra begyndelsen af 90’erne kom der dagundervisning ind i Viborg Ungdomsskole, og i dag har vi følgende afdelinger:

Fritid - Vi har undervisning/klub på mange adresser spredt ud over hele Viborg Kommune, og hovedafdelingen med hele dagundervisningen ligger på Reberbanen 13 i Viborg. Her har vi en skole med fantastiske fysiske rammer lige fra faglokaler, sociale opholdsmiljøer til almindelige undervisningslokaler.

10CV (10. klasse) - for alle kommunens unge, der ønsker at tage 10. klasse. 10CV har et bredt spektrum af fagkombinationer, der gør den attraktiv som det første år af den unges ungdomsuddannelse.

Erhvervs Grunduddannelsen (EGU)– en to årig ungdomsuddannelse for unge, der har afsluttet folkeskolen. EGU indeholder både praktik i virksomheder og teori.

Forskolen– et tilbud for unge efter 9. klasse om teoretisk og praktisk læring, der danner grundlaget for, at de unge kommer videre med en ungdomsuddannelse.

Heltidsundervisning (HU)– et skoletilbud for unge i 8., 9. og 10. klasse, og som af den ene eller anden årsag ikke trives i almenskolen.

BBU (Brobygningsundervisning) – er Viborg Kommunes tilbud til 14-30 årige nyigt ankomne flygtninge/indvandrere, der har brug for de grundlæggende faglige kompetencer for at starte på en ungdomsuddannelse.

Klubber - er afdelingen for fritidsklubber i Viborg Kommune. Alle fritidsklubber for 4.-6. klasse er samlet her. 

Den Åbne Skole- er Viborg Ungdomsskoles tilbud ind i Den Åbne Skole. Tilbuddene retter sig til alle skoler i Viborg Kommune. 

Viborg Ungdomsskole forsøger at skabe gode rammer for de unges læring og udvikling, og vores lovgivning gør, at vi hurtigt kan danne nye fagtilbud, hvis der er et behov blandt de unge.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk