Om EGU
Velkommen til EGU
Hvad er EGU?
Kan du blive EGUer?
Målet
Det siger eleverne
Det sker
Hverdagen
Vejledning
Billeder
For virksomheder
Praktisk info

Hvad er EGU?

EGU er for unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en
anden uddannelse.

EGU tilrettelægges af dig sammen med din vejleder og praktikplads.

EGU varer 2 år. (Kan forlænges til 3 år)

EGU uddannelsen er en kombination af praktik, skole og kurser.

Du får løn under praktikken og skoleydelse under skoleophold og kurser.

Din EGU-vejleder er tilknyttet hele forløbet.

Din EGU-plan kan justeres undervejs og kan afbrydes ved for eksempel optagelse på en anden uddannelse eller fastansættelse i en virksomhed. 

HVAD ER FORMÅLET?
Formålet er at opnå kvalifikationer til at fortsætte i uddannelse eller få beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

HVAD FÅR DU UD AF DET?
Når du har gennemført EGU får du et uddannelsesbevis. Det giver dig mulighed for:

1. At fortsætte i uddannelse

2. At få et fast arbejde

3. At modtage støtte fra en A-kasse

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk