Om Fritid
Fritidstilbud
Studieture
Klubber
Kørekort
Hent brochurer
Billeder
Betaling
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for Fritid. Her kan du læse alt, hvad du har behov for at vide om hvor gammel du skal være, pris, transport, forsikringer og andet godt. 

For hvem?

For alle unge i Viborg Kommune fra 7. klasse til 18 år. Vi har enkelte hold, hvor du skal have en bestemt alder, for eksempel studieture og motorhold, men det står under holdet på hjemmesiden.

Pris?

Det er gratis, med mindre du får andet at vide. Vi har enkelte hold med dyre materialer, ture, rejser og kørekort med brugerbetaling.

Transport

Der kan være mulighed for at komme med i vores taxa/busordning. For at komme med i ordningen, SKAL man gå til tilmeldingssiden og tilmelde sig de hold, som hedder “Befordring”.

REFUSION AF BEFORDRINGSUDGIFTER

Har eleven mere end 7 kilometers transport, og findes der ikke en taxa/busordning, kan I få dækket nogle af jeres udgifter, gælder kun de hold, som varer en halv sæson. Klarer I selv transporten, refunderer vi det, som svarer til, hvad det vil koste at tage de offentlige transportmidler pr. undervisningsaften. I det tilfælde skal I bruge skemaet som ligger længere nede på siden

Har du spørgsmål til ordningerne kontaktes den leder, der kommer ud på den skole, du går på, eller skolens kontor.

​Opsamlingssteder gl. Fjends Kommune

Opsamlingssteder Viborg og omegn - tirsdag og torsdag

Link til Midttrafik

Link til refunderingsskema

Hvad tilbyder vi?

En lang række forskellige hold med gode, engagerede undervisere. Mangler du et hold, så kontakt os.

Uddannelsesplan

Husk at skrive på din uddannelsesplan, at du har fuldført hold i Ungdomsskolen. Det er vigtigt, uanset om du så vil vise, at du har gjort et forsøg på at blive bedre til matematik, engelsk og tysk eller at du har udviklet dine evner indenfor tegning.

Vi forventer

At du møder op hver gang, og at du giver underviseren besked, hvis du ikke kan komme. Vi sender dig en besked, hvis holdet er aflyst, så husk at opdatere dit mobilnummer.

Fortrudt?

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig et hold, kan du melde fra igen ved at sende en mail. Er det et betalingshold, er det nogle gange muligt, at du kan få pengene igen. Under alle omstændigheder skal du sende en mail til vores sekretær Marianne på mkm@viborg.dk

Forsikring

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade ifbm. en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ifbm. skader på dine ting.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser til udlandet:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EUsygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk). Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk