Hvem er vi?
Tilbud
Tilmelding
Billeder
Praktisk info
Læringslokomotivet
De syv karaktertræk
Info 2018
Efterforløb - Hold 2017
Presse

Velkommen til infosiden for Hold 2018

 

Klik på billedet og hent folderen for 2018

  Klik på billedet og hent tilmeldingsskemaet
     
 

 

Visitationsprocessen


For at komme i betragtning som deltager i Læringslokomotivet 2018, skal eleven igennem en visitationsproces. 

Folkeskolen udvælger og indstiller eleven. Ansøgningsskemaet ligger hos folkeskolen og udfyldes af klasse-/kontaklærer, forældre og elev. 

Klasse-/kontaktlæreren afleverer ansøgningsskemaet til skolelederen, som sender skemaet til projektleder for Læringslokomotivet, Lene Lundsberg Gade. Ansøgningsskemaet skal være projektlederen i hænde senest 1. maj 2018. 

Der er udvælgelse/visitation medio maj 2018. Forældre og elev får besked snarest herefter. Beskeden går gennem egen folkeskole.

Der er plads til 22 elever på Læringslokomotivet. 

I visitationsudvalget sidder:
En skolelederrepræsentant
En repræsentant fra PPL (Pædagogisk Praksis og Læring)
Pædagogisk chefkonsulent Charlotte Abrahams
UU-vejleder Niels Noren Svendsen
Ungdomsskoleleder Børge Hansen
Læringslokomotivets projektleder Lene Lundsberg Gade

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk