Om 10CV
Faglighed
Obligatoriske fag
Spor
Interessefag
Viborg Elitesport
Fællesskab
Fremtid
Caféen
Billeder
Hent brochurer
Tilmelding
Praktisk info

DE FEM SPOR PÅ 10CV

10CVs Spor har til formål at styrke og specialisere dig inden for et område, der interesserer dig. Hvert spor har fag, projekter og samarbejdspartnere, der peger ind i et interessefelt, og som giver dig et indblik i - og forsmag på din fremtidige uddannelse og karriere.

Et spor giver dig: 
- Afklaring af uddannelsesvalg
- Fire brobygningsuger på forskellige udvalgte ungdoms-/erhvervsuddannelser
- Ugentlige lektioner, der giver dig et fagligt forspring
- Projektdage
- Virksomhedsbesøg
- Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
- Bevis for dine færdigheder

Et skoleår på 10CV er en kombination af spor, interessefag og obligatoriske fag. 

 

 

 

 

INTERNATIONAL OG BUSINESS

- Temabrobygning på HHX, STX, EUD/EUX og IB

- Globalisering og erhverv

- Samarbejde med BBU/ andre nationaliteter (Tosprogede elever)

- Spor-tur

- Meget gruppearbejde

- Sporprøve

- Fremlæggelser. Også på engelsk

   

 

 

 

SCIENCE OG TEKNOLOGI

- Temabrobygning på STX, Metalcraft/Byggetek, HTX,
  Autoteknisk Center/House og Tecnology

- Raketter og astronomi

- Radioaktivitet og stråling

- Energi og energioptimering

- Idéudvikling og 3D-print

- Programmering af robotter og biler                          

   

 

 

 

SPORT OG SUNDHED

- Kroppen på mange niveauer​

- Kost, fysiologi og bevægelse​

- Under dette spor hører også Viborg Elitesport, med mindre
  andet er valgt

   

 

 

 

PÆDAGOGIK & MENNESKER

- Temabrobygning på SOSU, HF, HHX og STX

- Mennesket fra vugge til grav​

- Pædagogiske og sundhedsfaglige begreber

- Kommunikation, samarbejde og planlægning​

- Forskellige læringsstile

   

 

 

 

EUD10

EUD10 er forberedelse til erhvervsuddannelse

- En dag om ugen på erhvervsskolerne, så du får et
  fagligt forspring

- Faglighed og FP10 i de obligatoriske fag dansk, matematik
  og engelsk

- Fokus på mindset og personlig udvikling

- Mulighed for praktikforløb

     
     
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk